Ordförande: Kristina Hagberg Mobil: 070-644 72 07

Sekreterare: Harriet Winblad von Walter Mobil: 070-608 10 34

Kassör:Gunilla Sandström Mobil: 070-611 64 84

Ledamot: Christina Nordmark 070-562 11 43

Ledamot: Rosmari Isaksson 070-670 78 99

Valberedning: Karin Lahti 072-247 32


Instruktörer:

Gunilla Sandström

Harriet Winblad von Walter