Linedance- Kurser -Boden- VT-2023

Introkurser

Måndagar  kl. 12:30-14:00        start  9/1

Torsdagar kl. 17:30 -19:00        start 12/1

( Man kan gå bägge dagar för samma pris )

Improver/intermediate
Måndagar kl. 14:00 - 16:15      start 9/1


Beginner/improver

Tisdagar Kl. 17:30 - 19:00       start 10/1

Intermediate

Tisdagar   kl. 19:00 - 20:30        start 10/1
Torsdagar kl 19:00 - 20:30         start 12/1


Pris: 850:-/termin  Pensionärer 750:-

Pg: 1366950-2

Orgnr: 802469-2371

Betalas senast 31/1 - 2023